SmartBrains

Souhlas

se zpracováním osobních údajů

Tento souhlas popisuje způsob zpracování osobních údajů mezi fyzickou osobou a správcem osobních údajů.

Účelem spolupráce je souhlas se zasíláním marketingových sdělení, zprostředkování informace o dostupných projektech vhodných pro spolupráci na IČO (formou kontraktu), zprostředkování kontaktu s partnerskými organizacemi nabízejícími odpovídající projekty a zpřístupnění interní komunikační aplikace Slack, která slouží pro zveřejňování nabídek ke spolupráci.

1. Totožnost správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je společnost Smartbrains solutions s.r.o., se sídlem Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno, identifikační číslo 043 800 11, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, spisová značka C 89607 (Správce).

Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování: Smartbrains solutions s.r.o., IČO 043 800 11, s provozovnou Sukova 49/4, 602 00 Brno, adresa elektronické pošty info@smartbrains.cz, telefon 776 749 076.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

2. Zákonný důvod zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas dávaný tímto správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).

3. Účel zpracování osobních údajů

Účelem zpracování Vašich osobních údajů je zprostředkování informace o dostupných projektech vhodných pro spolupráci na IČO (formou kontraktu), zprostředkování kontaktu s partnerskými organizacemi nabízejícími odpovídající projekty a zpřístupnění interní komunikační aplikace Slack, která slouží pro zveřejňování nabídek ke spolupráci.

Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

4. Doba uložení osobních údajů

Váš souhlas je platný po dobu 3 let ode dne, kdy jste nám je poskytli a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

5. Další příjemci osobních údajů

Zpracování osobních údajů je uskutečňováno námi.

Příjemci Vašich osobních údajů pro plnění povinností vyplývajících z právních předpisů můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy.

Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

6. Práva subjektů údajů

Tento souhlas je dobrovolný a může být kdykoliv odvolán zasláním e-mailu na adresu info@smartbrains.cz.

Vyjádřením souhlasu potvrzujete, že jste se seznámil/a se zásadami zpracování osobních údajů, že jste jim zcela porozuměl/a a že osobní údaje, které jste poskytl/a, jsou přesné, pravdivé a úplné. Jste si vědom/a, že máte právo:

  • vzít svůj souhlas kdykoli zpět;
  • požadovat po nás informaci o tom, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme;
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů;
  • vyžádat si u nás přístup ke svým osobním údajům a tyto aktualizovat nebo opravit;
  • požadovat po nás výmaz Vašich osobních údajů;
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.